ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดการจ้างตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 ณ กองการบิน ชั้น 14 อาคารกรมควบคุมมลพิษ ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ นายอัฐการนต์ ยิ้มอารี โดยเสนอราคาเป็นเงิน 15,000 บาท/เดือน

เอกสารแนบ

Untitled_20180601_142739

ขนาดไฟล์:0.29 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 46 ครั้ง