Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศราคาจ้างทำบ่อเลี้ยงไส้เดือน จำนวน 288 บ่อ โดยวิธีตกลงราคา โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัด ปี พ.ศ. 2560 ทสจ.ยโสธร

ประกาศราคาจ้างทำบ่อเลี้ยงไส้เดือน จำนวน 288 บ่อ โดยวิธีตกลงราคา โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัด ปี พ.ศ. 2560 ทสจ.ยโสธร

ประกาศราคาจ้างทำบ่อเลี้ยงไส้เดือน จำนวน 288 บ่อ โดยวิธีตกลงราคา โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัด ปี พ.ศ. 2560 ทสจ.ยโสธร

เอกสารแนบ

6ธค

ขนาดไฟล์:0.07 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 113 ครั้ง