ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชุดปฏิบัติการพิเศษดำเนินการช่วยเจ้าหน้าที่ ประจำสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 23 (ภูเก็ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชุดปฏิบัติการพิเศษดำเนินการช่วยเจ้าหน้าที่ ประจำสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 23 (ภูเก็ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)