ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการไถพรวนดินและจัดทำแนวกันไฟ จำนวน 330 ไร่ ในพื้นที่แปลงปลูกป่าท้องที่ตำบลนาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และการบำรุงรักษา โดยวิธีตกลงราคา 

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการไถพรวนดินและจัดทำแนวกันไฟ จำนวน 330 ไร่ ในพื้นที่แปลงปลูกป่าท้องที่ตำบลนาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และการบำรุงรักษา โดยวิธีตกลงราคา 

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการไถพรวนดินและจัดทำแนวกันไฟ จำนวน 330 ไร่ ในพื้นที่แปลงปลูกป่าท้องที่ตำบลนาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และการบำรุงรักษา โดยวิธีตกลงราคา 

เอกสารแนบ

15ธค7

ขนาดไฟล์:0.07 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 31 ครั้ง