ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลละชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง ประจำปี พ.ศ. 2561จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลละชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง ประจำปี พ.ศ. 2561จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลละชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง ประจำปี พ.ศ. 2561จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dmcr.go.th/detailAll/23615/nws/13