ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมล้อลากจูงเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมล้อลากจูงเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 1 งาน

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมล้อลากจูงเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสนธิ เมฆศิลป์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 13,580 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

Untitled_20180606_173303

ขนาดไฟล์:0.26 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง