ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังดูแลพื้นที่ป่าชายเลนตรวจยึดทวงคืนและปาชายเลนสมบูรณ์ ประจำสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 29 (ลันตา กระบี่)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริการจัดการพื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังดูแลพื้นที่ป่าชายเลนตรวจยึดทวงคืนและปาชายเลนสมบูรณ์ ประจำสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 29 (ลันตา กระบี่)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริการจัดการพื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังดูแลพื้นที่ป่าชายเลนตรวจยึดทวงคืนและปาชายเลนสมบูรณ์ ประจำสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 29 (ลันตา กระบี่)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริการจัดการพื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dmcr.go.th/detailAll/23638/nws/13