ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศราคากลางซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-๑ (ชนิดยรรจุถัง ๒oo ลิตร) โดยกรณีพิเศษ เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจการบินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สกบ.)

ประกาศราคากลางซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-๑ (ชนิดยรรจุถัง ๒oo ลิตร) โดยกรณีพิเศษ เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจการบินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สกบ.)

ประกาศราคากลางซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-๑ (ชนิดยรรจุถัง ๒oo ลิตร) โดยกรณีพิเศษ เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจการบินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สกบ.)

เอกสารแนบ

8กพ

ขนาดไฟล์:0.54 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 40 ครั้ง