ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ร่างประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อจัดหากล้าไม้ขนาดพร้อมปลูกและบำรุงรักษาฯ (e-bidding)

ร่างประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อจัดหากล้าไม้ขนาดพร้อมปลูกและบำรุงรักษาฯ (e-bidding)

ร่างประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อจัดหากล้าไม้ขนาดพร้อมปลูกและบำรุงรักษากิจกรรมย่อยที่ 2.2 สนับสนุนการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองเชียงใหม่ ลำพูน  ภายใต้โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า (e-bidding)

เอกสารแนบ

ร่าง ประกาศจังหวัดลำพูนประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหากล้าไม้ขนาดพร้อมปลูกและบำรุงรักษา

ขนาดไฟล์:8.25 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 23 ครั้ง