ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รรับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อจัดหากล้าไม้ขนาดพร้อมปลูกและบำรุงรักษาฯ ปปช.07

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รรับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อจัดหากล้าไม้ขนาดพร้อมปลูกและบำรุงรักษาฯ ปปช.07

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รรับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อจัดหากล้าไม้ขนาดพร้อมปลูกและบำรุงรักษากิจกรรมย่อยที่ 2.2 สนับสนุนการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองเชียงใหม่ ลำพูน  ภายใต้โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 

เอกสารแนบ

ปปช

ขนาดไฟล์:0.65 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 38 ครั้ง