ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ราคากลางการจัดซื้อเรือทุ่นบรรทุกรถขุดโกยผักตบชวาและวัชพืชขนาดรองรับน้ำหนักได้ไม่เกินน้อยกว่า 35,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ทสจ.ลำพูน)

ราคากลางการจัดซื้อเรือทุ่นบรรทุกรถขุดโกยผักตบชวาและวัชพืชขนาดรองรับน้ำหนักได้ไม่เกินน้อยกว่า 35,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ทสจ.ลำพูน)

ราคากลางการจัดซื้อเรือทุ่นบรรทุกรถขุดโกยผักตบชวาและวัชพืชขนาดรองรับน้ำหนักได้ไม่เกินน้อยกว่า 35,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ทสจ.ลำพูน)

เอกสารแนบ

7มีค

ขนาดไฟล์:0.62 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 10 ครั้ง