ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ราคากลาง จ้างทำรางวัลเชิดชูเกียตรติ"คนดีศรี สป." ต้นแบบข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สป.ทส. ประจำปี พ.ศ.2559 และรางวัลเชิดชูเกียรติ "เพชรจรัสแสง" บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี พ.ศ.2559 โดยวิธีตกลงราคา

ราคากลาง จ้างทำรางวัลเชิดชูเกียตรติ"คนดีศรี สป." ต้นแบบข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สป.ทส. ประจำปี พ.ศ.2559 และรางวัลเชิดชูเกียรติ "เพชรจรัสแสง" บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี พ.ศ.2559 โดยวิธีตกลงราคา

ราคากลาง จ้างทำรางวัลเชิดชูเกียตรติ"คนดีศรี สป." ต้นแบบข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สป.ทส. ประจำปี พ.ศ.2559 และรางวัลเชิดชูเกียรติ "เพชรจรัสแสง" บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี พ.ศ.2559 โดยวิธีตกลงราคา

เอกสารแนบ

9มีค

ขนาดไฟล์:0.38 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง