ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศจังหวัดลำพูนเรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดหากล้าไม้ขนาดพร้อมปลูกและบำรุงรักษาฯ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดลำพูนเรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดหากล้าไม้ขนาดพร้อมปลูกและบำรุงรักษาฯ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดลำพูนเรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดหากล้าไม้ขนาดพร้อมปลูกและบำรุงรักษาภายใต้โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดหากล้าไม้ขนาดพร้อมปลูกและบำรุงรักษา

ขนาดไฟล์:8.67 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 69 ครั้ง