ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องเก็บน้ำแนวตั้ง ขนาด 2 ลิตร พร้อมอุปกรณ์การเก็บตัวอย่าง จำนวน 37 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องเก็บน้ำแนวตั้ง ขนาด 2 ลิตร พร้อมอุปกรณ์การเก็บตัวอย่าง จำนวน 37 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องเก็บน้ำแนวตั้ง ขนาด 2 ลิตร พร้อมอุปกรณ์การเก็บตัวอย่าง จำนวน 37 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

27เมย3

ขนาดไฟล์:0.50 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง