ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือนต้นแบบ โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ลดขยะ ลดโลกร้อนฯ (ทสจ.แพร่)

ราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือนต้นแบบ โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ลดขยะ ลดโลกร้อนฯ (ทสจ.แพร่)

ราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือนต้นแบบ โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ลดขยะ ลดโลกร้อนฯ (ทสจ.แพร่)

เอกสารแนบ

8พค1

ขนาดไฟล์:0.74 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 49 ครั้ง