ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดีทัศน์ การดำเนินงานของกรม ทช. ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้ พ.ร.บ. ทช 58 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดีทัศน์ การดำเนินงานของกรม ทช. ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้ พ.ร.บ. ทช 58 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดีทัศน์ การดำเนินงานของกรม ทช. ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้ พ.ร.บ. ทช 58 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/24392/nws/13

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดีทัศน์ การดำเนินงานของกรม

ขนาดไฟล์:0.26 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 23 ครั้ง