ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์เอกสารสิทธิที่ดินที่อยู่่ในป่าชายเลน ประจำสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 (เมือง กระบี่) (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 )

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์เอกสารสิทธิที่ดินที่อยู่่ในป่าชายเลน ประจำสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 (เมือง กระบี่) (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 )

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์เอกสารสิทธิที่ดินที่อยู่่ในป่าชายเลน ประจำสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 (เมือง กระบี่) (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 )

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/24418/nws/13

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ขนาดไฟล์:0.24 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 69 ครั้ง