ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง เรื่อง ประกาฤศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตรวจนับกิ่งพันธุ์ปะการัง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง)

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง เรื่อง ประกาฤศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตรวจนับกิ่งพันธุ์ปะการัง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง)

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง เรื่อง ประกาฤศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตรวจนับกิ่งพันธุ์ปะการัง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง)

สมารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/24565/nws/13

เอกสารแนบ

3

ขนาดไฟล์:0.23 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 39 ครั้ง