ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลคลภายนอกดำเนินงานสำรวจจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าพรุ พื้นที่คุ้มครอง และแหล่งหญ้าทะเล ท้องที่อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลคลภายนอกดำเนินงานสำรวจจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าพรุ พื้นที่คุ้มครอง และแหล่งหญ้าทะเล ท้องที่อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลคลภายนอกดำเนินงานสำรวจจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าพรุ พื้นที่คุ้มครอง และแหล่งหญ้าทะเล ท้องที่อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/24708/nws/13