ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมพื้นที่กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดระนอง โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมพื้นที่กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดระนอง โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ได้มีโครงการ จ้างเหมาจัดเตรียมพื้นที่กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดระนอง โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนเปลงสภาวะภูมิอากาศ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาจัดเตรียมพื้นที่ปลูกป่า จำนวน 4 ไร่ ขุดหลุมเตรียมปลูก จำนวน 1,200 หลุม ขนกล้าไม้ลงหลุม จำนวน 1,200 กล้า กำจัดวัชพืชในพื้นที่ปลูก ดูแลรักษา จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่นางนันทา นาคาแดง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ

IMG_20180703_0001

ขนาดไฟล์:0.49 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 45 ครั้ง