ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหาาบริการปลูกป่ากิจกรรมพลิกฟื้นผืนป่า ประชารัฐพิทักษ์ป่าอันดามัน จัางหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหาาบริการปลูกป่ากิจกรรมพลิกฟื้นผืนป่า ประชารัฐพิทักษ์ป่าอันดามัน จัางหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ จังหวัดระนอง ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการปลูกป่ากิจกรรมพลิกพื้นผืนป่า ประชารัฐพิทักษ์ป่าอันดามันจังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหงาบริการปลูกป่ากิจกรรมพลิกฟื้นผืนป่า ประชารัฐพิทักษ์อันดามัน จำนวนพื้นที่ 80 ไร่ จำนวน 1 รายการผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่นายพัฒนา ชูศรีโฉม (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 230,020.00 บาท (สองแสนสามหมื่นยี่สิบบาทถ้วน)ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่งค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ

IMG_20180703_0007

ขนาดไฟล์:0.24 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง