ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สาธิตและถ่ายทอดความรู้งานถ่ายทอดความรู้ให้ชุมชน/โรงเรียน/สถาบันการศึกษา ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ท้องที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สาธิตและถ่ายทอดความรู้งานถ่ายทอดความรู้ให้ชุมชน/โรงเรียน/สถาบันการศึกษา ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ท้องที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สาธิตและถ่ายทอดความรู้งานถ่ายทอดความรู้ให้ชุมชน/โรงเรียน/สถาบันการศึกษา ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ท้องที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่    http://www.dmcr.go.th/detailAll/24749/nws/13