ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายงฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กพ 3568 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 02-48-003/64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน สบทช.1)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายงฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กพ 3568 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 02-48-003/64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน สบทช.1)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายงฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กพ 3568 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 02-48-003/64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน สบทช.1)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่  https://www.dmcr.go.th/detailAll/24881/nws/13