ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานติดตามงานอนุญาตให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนปากน้ำ ปากเลนปากพยา-ปากนคร ท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานติดตามงานอนุญาตให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนปากน้ำ ปากเลนปากพยา-ปากนคร ท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานติดตามงานอนุญาตให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนปากน้ำ ปากเลนปากพยา-ปากนคร ท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/24993/nws/13