ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ของเครื่องยนต์ ชุดพวงมาลัยบังคับเลี้ยว ชุดอ่างน้ำมันเครื่อง และช่วงล่างที่ชำรุดของรถยนต์ราชการ กม 6233 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ของเครื่องยนต์ ชุดพวงมาลัยบังคับเลี้ยว ชุดอ่างน้ำมันเครื่อง และช่วงล่างที่ชำรุดของรถยนต์ราชการ กม 6233 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ของเครื่องยนต์ ชุดพวงมาลัยบังคับเลี้ยว ชุดอ่างน้ำมันเครื่อง และช่วงล่างที่ชำรุดของรถยนต์ราชการ กม 6233 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่  https://www.dmcr.go.th/detailAll/25028/nws/13