ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ค้างเหมาบริการทำป้อยโครงการสนับสนุนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล งบประมาณรายจ่ายประจำแี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ค้างเหมาบริการทำป้อยโครงการสนับสนุนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล งบประมาณรายจ่ายประจำแี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ จังหวัดระนองได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการทำป้ายโครงการสนับสนุนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างทำป้ายสังกะสี ขนาด 60x120 ซม. ระบุข้อความ พร้อมเสาเหล็กกลม 2 เสา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซม. ยาว 300 ซม. พร้อมขนย้ายและติดตั่ง จำนวน 10 ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พี.เอส.พริ้นติ้ง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนสีง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ

เวป1

ขนาดไฟล์:0.43 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 27 ครั้ง