ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือจข่าย ทสม. โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือจข่าย ทสม. โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการรถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม. โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาบริการรถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน ๆ ละ 11,000.00 บาท 2 วัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวพัชรี ปานปลอด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 44,000.00 บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 

เอกสารแนบ

เวป2

ขนาดไฟล์:0.46 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง