ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอุปกรณ์แสดงภาพม้วนเก็บ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงสร้างความเข้าใจ สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 ชุด (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอุปกรณ์แสดงภาพม้วนเก็บ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงสร้างความเข้าใจ สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 ชุด (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอุปกรณ์แสดงภาพม้วนเก็บ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงสร้างความเข้าใจ สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 ชุด (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dmcr.go.th/detailAll/25062/nws/13