ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างจัดประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากป่าชายเลน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างจัดประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากป่าชายเลน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างจัดประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากป่าชายเลน)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่  https://www.dmcr.go.th/detailAll/25067/nws/13