ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาระบบอุทกพลศาสตร์ (ฮาร์ดแวร์) ปี 2561-2562 เป็นระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน)

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาระบบอุทกพลศาสตร์ (ฮาร์ดแวร์) ปี 2561-2562 เป็นระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน)

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาระบบอุทกพลศาสตร์ (ฮาร์ดแวร์) ปี 2561-2562 เป็นระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/25310/nws/13

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบอุทกพลศาสตร์

ขนาดไฟล์:0.16 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง