ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเดินทางไปปฎิบัติราชการในท้องที่ จังหวัดชุมพร สุราษร์ธานี กระบี่ ระนอง พังงา และภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 2-7 สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเดินทางไปปฎิบัติราชการในท้องที่ จังหวัดชุมพร สุราษร์ธานี กระบี่ ระนอง พังงา และภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 2-7 สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเดินทางไปปฎิบัติราชการในท้องที่ จังหวัดชุมพร สุราษร์ธานี กระบี่ ระนอง พังงา และภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 2-7 สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/25311/nws/13

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาไปราชการ 2-7 สิงหาคม 61 นายทัพไท

ขนาดไฟล์:0.46 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง