ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกวดราคาซื้อการจัดหาอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (Network Attached Storage NAS) เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077547917)

ประกวดราคาซื้อการจัดหาอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (Network Attached Storage NAS) เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077547917)

ประกวดราคาซื้อการจัดหาอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (Network Attached Storage NAS) เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077547917)

 

เริ่มประกาศโครงการ : วันที่ 3 สิงหาคม 2561  จนถึง วันที่ 10 สิงหาคม 2561

การสอบถามภายในวันที่  :  7 สิงหาคม 2561

กำหนอวันเสนอราคา  : วันที่ 14 สิงหาคม 2561

เอกสารแนบ

1

ขนาดไฟล์:0.20 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 40 ครั้ง