ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ้างทำเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ้างทำเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ้างทำเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/25402/nws/13