ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเสริสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเสริสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ได้มีโครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาลตามกฏหมายว่าด้วยน้ำบาดาล ตามพระราชกบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้นตามเองกสารที่แนบมา

เอกสารแนบ

IMG_20180807_0001

ขนาดไฟล์:1.92 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 15 ครั้ง