ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นป่าชายเลนชุมชน พื้นที่ที่ได้รับจากกรมป่าไม้ (เพิ่มเติม) ท้องที่จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นป่าชายเลนชุมชน พื้นที่ที่ได้รับจากกรมป่าไม้ (เพิ่มเติม) ท้องที่จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นป่าชายเลนชุมชน พื้นที่ที่ได้รับจากกรมป่าไม้ (เพิ่มเติม) ท้องที่จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน) 

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/25560/nws/13