ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลเพื่อสำรวจเบื้องต้นชุมชนที่มีศักยภาพและความต้องการจัดทำโครงการป่าชายเลนชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลเพื่อสำรวจเบื้องต้นชุมชนที่มีศักยภาพและความต้องการจัดทำโครงการป่าชายเลนชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลเพื่อสำรวจเบื้องต้นชุมชนที่มีศักยภาพและความต้องการจัดทำโครงการป่าชายเลนชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/25600/nws/13