ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ ประกวดราคาเช่าใช้วงจรสื่อสัญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ ประกวดราคาเช่าใช้วงจรสื่อสัญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ ประกวดราคาเช่าใช้วงจรสื่อสัญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

           1. เอกสารประกวดประกวดราคาเช่าใช้วงจรสื่อสัญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

           2. เอกสารประกวดราคาเช่าใช้วงจรสื่อสัญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

           3. คุณลักษณะเฉพาะเช่าใช้วงจรสื่อสัญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เอกสารแนบ

เอกสารประกาศอินเตอร์เน็ต

ขนาดไฟล์:1.06 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง

เอกสารประกวดราคาอินเตอร์เน็ต

ขนาดไฟล์:5.24 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง

คุณลักษณะเฉพาะอินเตอร์เน็ต

ขนาดไฟล์:14.88 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง