ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อทุ่นกักขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อทุ่นกักขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อทุ่นกักขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/25738/nws/13