ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองการบิน ได้มีโครงการเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อใช้ในโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม รอยัลพลา คลิฟฟ์ บีช จังหวัดระยอง นั้น
บัดนี้ เช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พลาคลิฟ บีช รีสอร์ท จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 11,800 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

เอกสารแนบ

Untitled_20180823_174219

ขนาดไฟล์:0.33 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 21 ครั้ง