ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองการบิน ได้มีโครงการ จ้างรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
บัดนี้ การจ้างรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามนครเดินรถ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ

Untitled_20180823_174304

ขนาดไฟล์:0.29 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 22 ครั้ง