ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สนง.ทสจ.สงขลา)

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สนง.ทสจ.สงขลา)

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สนง.ทสจ.สงขลา)

เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (31 ส

ขนาดไฟล์:0.33 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง