ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานสำรวจโครงสร้างป่าชายเลนในเขตกันชนและเขตรอบนอกของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง ของศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๓ (ระนอง) (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานสำรวจโครงสร้างป่าชายเลนในเขตกันชนและเขตรอบนอกของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง ของศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๓ (ระนอง) (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานสำรวจโครงสร้างป่าชายเลนในเขตกันชนและเขตรอบนอกของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง ของศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๓ (ระนอง) (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/26122/nws/13