ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สีจราจร (ชนิดเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สีจราจร (ชนิดเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการซื้อสีจราจร (ชนิดเย็น) ตามมาตรฐาน มอก. 542-2549 ขนาด 3.8 ลิตร สีแดง จำนวน 2 ถัง, สีเหลืองจำนวน 10 ถัง, สีขาว จำนวน 7 ถัง และสีดำ จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท ศรีอาคเนย์ (1970) จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 15,515 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ

Untitled_20180910_163437

ขนาดไฟล์:0.31 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 24 ครั้ง