ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลแลชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบทะเบียนประวัติพนักงานราชการ จำนวน 7,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลแลชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบทะเบียนประวัติพนักงานราชการ จำนวน 7,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลแลชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบทะเบียนประวัติพนักงานราชการ จำนวน 7,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/26195/nws/13