ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต (ปรับสภาพพื้นที่ โครงการขุดบ่อเพื่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และยกคันดินเพื่อปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน จำนวน 4 พื้นที่) จังหวัดนครศรีธรรมราช (โดยวิธีคัดเลือก) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต (ปรับสภาพพื้นที่ โครงการขุดบ่อเพื่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และยกคันดินเพื่อปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน จำนวน 4 พื้นที่) จังหวัดนครศรีธรรมราช (โดยวิธีคัดเลือก) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต (ปรับสภาพพื้นที่ โครงการขุดบ่อเพื่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และยกคันดินเพื่อปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน จำนวน 4 พื้นที่) จังหวัดนครศรีธรรมราช (โดยวิธีคัดเลือก)

(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/26225/nws/13