ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/26301/nws/13