ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม เพื่อจัดโครงการสัมมนา การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และผลประโยชน์การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม เพื่อจัดโครงการสัมมนา การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และผลประโยชน์การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม เพื่อจัดโครงการสัมมนา การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และผลประโยชน์การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/26394/nws/13