ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตใบ ก.พ. 7 แผ่นต่อ จำนวน 6,000 แผ่น (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตใบ ก.พ. 7 แผ่นต่อ จำนวน 6,000 แผ่น (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตใบ ก.พ. 7 แผ่นต่อ จำนวน 6,000 แผ่น (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/26406/nws/13