ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาซื้อขายรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 8 คัน สัญญาเลขที่ 0201.8/11/2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

สัญญาซื้อขายรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 8 คัน สัญญาเลขที่ 0201.8/11/2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

สัญญาซื้อขายรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 8 คัน สัญญาเลขที่ 0201.8/11/2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  เป็นเงิน 10,224,000 บาท กับบริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จำกัด

เอกสารแนบ

0201

ขนาดไฟล์:3.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 23 ครั้ง