ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างปรับปรุงห้องกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 170/2561 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ใบสั่งจ้างปรับปรุงห้องกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 170/2561 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ใบสั่งจ้างจ้างปรับปรุงห้องกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 170/2561 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 262,262.35 บาท กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย

เอกสารแนบ

170-2561

ขนาดไฟล์:2.00 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง